Advies

Advies

Succesvol door goed advies

Met uw organisatie gaat het natuurlijk goed. Maar tóch, het bijhouden van de boekhouding en de loonadministratie; dat is niet uw ding. U komt gewoon tijd te kort om daar voldoende aandacht aan te geven. Administratiekantoor H.J. de Boer kan u hierbij helpen. Wij kunnen u helpen uw organisatie te optimaliseren door bijvoorbeeld uw werkprocessen te analyseren. Wij kunnen ons focussen op één bepaalde activiteit binnen uw bedrijf en toewerken naar een structurele en snelle verbetering van dit proces.

Mogelijke actiepunten:

•Uw bedrijfsresultaat bekijken en er meer uit halen.
•Is uw administratie een puinhoop? Wij brengen het op orde en houden het ordelijk.
•Huur-, zorg- en/of kindertoeslag aanvragen lastig! Wij regelen het.
•Arbeids- of huurcontracten opstellen lastig! Wij helpen u erbij.
•Slechte betalers! Incassoproblemen? Wij ondersteunen u.
•Opstarten of doorstarten van uw bedrijf lastig! Wij helpen u erbij en regelen het samen met u.
•Andere rechtsvorm kiezen? Advies is handig.
•Problemen met UWV, WAO, WIA, CWI, Fiscus! Bezwaar of beroep! Bel.
•Verkoop stagneert? Wat te doen! We maken een plan.
•Inspelen op marktontwikkelingen?

Het eerste gesprek is altijd oriënterend en vrijblijvend en uiteraard gratis.